Samenvatting

Wat is SeaH2Land?
 • Een 1 GW elektrolyser voor de productie van duurzame waterstof;
 • 2 GW aan nieuwe offshore windcapaciteit, gekoppeld aan de elektrolyser;
 • 45 kilometer aan regionale waterstofpijpleidingen, tussen Nederland en België, voor de uitwisseling van waterstof tussen industriële productie en consumptie in de regio.

Welke bedrijven zijn erbij betrokken?
 • De elektrolyser en het offshore windpark worden ontwikkeld door Ørsted;
 • SeaH2Land wordt gesteund door belangrijke industriële spelers uit de regio: Yara, ArcelorMittal, Dow en Zeeland Refinery;
 • North Sea Port en de industriële partners zullen met Smart Delta Resources (SDR) werken aan de ontwikkeling van een regionaal waterstofnetwerk en een 380 kV verbinding naar  de zuidkant van de Westerschelde; 
 • Het project wordt ondersteund door de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen. 
Map NL
Hoe en wanneer wordt de elektrolyser gebouwd?
 • Fase 1: de eerste 500 MW aan elektrolysecapaciteit kan worden ontwikkeld zodra de regelgeving hiervoor gereed is en als het beoogde regionale waterstofnetwerk klaar is;
 • Fase 2: de tweede 500 MW kan worden toegevoegd als het project aan een (inter)nationaal waterstofnetwerk kan worden gekoppeld. De verwachting is dat dit voor 2030 gebeurt.

Waarom is dit project belangrijk?
 • Op dit moment wordt in het North Sea Port cluster 580.000 ton fossiele waterstof verbruikt, waarmee het cluster één van de grootste verbruikers in Europa is. Door SeaH2Land kan 20% hiervan worden vervangen door duurzame waterstof;
 • Hiermee wordt de CO2-uitstoot substantieel verlaagd. Dit helpt zowel Nederland als België met het behalen van de klimaatdoelen voor 2030;
 • Het waterstofverbruik in het North Sea Port cluster kan potentieel groeien tot 1.000.000 ton in 2050. Dit staat gelijk aan 10 GW elektrolysercapaciteit voor duurzame waterstof;
 • SeaH2Land en het beoogde cluster voor duurzame waterstof - gekoppeld aan een internationaal waterstofnetwerk - kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de lange termijn doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Meld je aan voor meer informatie over SeaH2Land

Wie

De SeaH2Land visie wordt onderschreven door:

Ørsted, Yara, ArcelorMittal, Dow Benelux, Zeeland Refinery, North Sea Port, Smart Delta Resources, Provincie Zeeland en Provincie Oost-Vlaanderen.