Ørsted ontwikkelt een van de grootste duurzame waterstoffabrieken ter wereld voor de Nederlandse en Belgische industrie

Vandaag is ‘SeaH2Land’ gepresenteerd – een ambitieuze visie voor duurzame waterstofproductie op GW-schaal. Hierin wordt de grote industriële waterstofvraag in het Nederlands-Vlaamse North Sea Port cluster door middel van een beoogde regionale grensoverschrijdende pijpleiding gekoppeld aan duurzame waterstofproductie. De groene stroom die nodig is voor de productie van duurzame waterstof komt van een additioneel 2 GW offshore windpark. De grote industriële bedrijven uit de regio – ArcelorMittal, Yara, Dow Benelux en Zeeland Refinery – ondersteunen de SeaH2Land visie en de ontwikkeling van de benodigde regionale infrastructuur om de productie van staal, ammoniak, ethyleen en brandstoffen te verduurzamen. Daarmee helpen ze Nederland en België versneld CO2-uitstoot te reduceren om doelstellingen voor 2030 en daarna te behalen.
Elektrolyse op GW-schaal en grootschalige industriële vraag
De SeaH2Land visie omvat een duurzame waterstofproductiefaciliteit (elektrolyser) van 1 GW in 2030, ontwikkeld door Ørsted. Na realisatie kan de elektrolyser ongeveer 20% van de huidige waterstofvraag leveren. Met 580.000 ton per jaar is het North Sea Port cluster op dit moment een van de grootste waterstofproductie en -afnamelocaties ter wereld. De waterstofvraag in dit cluster kan toenemen tot 1.000.000 ton in 2050, het equivalent van ongeveer 10 GW aan elektrolysecapaciteit.

Een GW elektrolyser direct gekoppeld aan een additioneel 2 GW offshore windpark
Ørsted wil de 1 GW elektrolyser direct koppelen aan een additioneel 2 GW offshore windpark in het Nederlandse deel van de Noordzee. Hiermee wordt de grootschalige levering van elektriciteit die nodig is voor de productie van duurzame waterstof mogelijk. Dit past goed bij de Nederlandse ambitie om de uitrol van offshore windparken te versnellen en te koppelen aan de vraag naar elektriciteit. Het windpark kan worden gebouwd in een al voor offshore windparken op zee aangewezen gebied in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone in de Noordzee.

Regionale infrastructuur en waterstofuitwisseling tussen grote industriële spelers
De industriële spelers in de regio, verenigd in Smart Delta Resources (SDR), zullen samen met de netbeheerders werken aan de ontwikkeling van een regionaal, open-access pijpleidingnetwerk van ongeveer 45km in het North Sea Port gebied, van Vlissingen-Oost in Nederland tot Gent in België.

De GW elektrolyser wordt volgens dit plan gekoppeld aan het beoogde regionale waterstofnetwerk. Daarmee worden de grootschalige consumptie en productie van waterstof in het cluster met elkaar verbonden. Yara, in consortium met Ørsted, en Zeeland Refinery hebben ieder eerder al aangekondigd op middelgrote schaal duurzame waterstof te gaan produceren op hun fabriekslocaties. Dow exporteert sinds 2018 waterstof naar Yara via de eerste gaspijpleiding die succesvol is omgebouwd voor waterstof. Het netwerk dient op korte termijn te worden uitgebreid naar het zuiden richting ArcelorMittal en naar het noorden, onder de Westerschelde door, naar Zeeland Refinery. Deze uitbreiding is een cruciale link om een uniek regionaal ecosysteem te creëren voor de uitwisseling van duurzame waterstof. Door deze in te zetten bij de productie van ammoniak, chemische stoffen en staal kan een forse CO2-reductie worden behaald en wordt een significante bijdrage geleverd aan de Europese Green Deal.

Het cluster wil ook het 380 kV hoogspanningsnetwerk uitbreiden voor de elektrificatiebehoefte van de industrie ten zuiden van de Westerschelde. Dit maakt elektrolyse op GW-schaal en aanlanding van offshore wind aan beide kanten van de Westerschelde mogelijk. De regio wordt daarmee nog meer een volwaardig energiehub.
Gefaseerde uitbouw van elektrolysecapaciteit
De eerste fase van SeaH2Land (500 MW aan elektrolysecapaciteit) kan worden ontwikkeld zodra de beleidskaders hiervoor gereed zijn en als het beoogde regionale waterstofnetwerk klaar is. De tweede fase van SeaH2Land (een opschaling naar 1 GW) is afhankelijk van de aansluiting op de nationale waterstofinfrastructuur waardoor toegang tot de benodigde flexibiliteit en opslag ontstaat. Diverse locaties aan de noord- en zuidkant van de Westerschelde zijn in kaart gebracht voor de GW elektrolyser. In de tussentijd worden alvast diverse projecten in de regio ontwikkeld op de locaties van de industriële bedrijven, zoals een 150 MW elektrolyser op het terrein van Zeeland Refinery, die ook op het regionale waterstofnetwerk aangesloten dienen te worden.

Dialoog met de autoriteiten
De betrokken partijen gaan nu in gesprek met de overheid over het raamwerk en beleid dat nodig is voor de ontwikkeling van duurzame waterstof gekoppeld aan grootschalige offshore wind capaciteit en de regionale infrastructuur en zullen een haalbaarheidsstudie uitvoeren. De SeaH2Land ambitie past goed in de waterstofroutekaart die Smart Delta Resources (de associatie van industriebedrijven in de regio) heeft ontwikkeld voor de regio en wordt gesteund door de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen.

Rollen van de partners

Als het project wordt gerealiseerd zoals beoogd ontwikkelt Ørsted (wereldwijd marktleider offshore wind) het offshore windpark en de elektrolyser. North Sea Port (de haven die zich uitstrekt van Zeeland tot in Vlaanderen) en Smart Delta Resources nemen de leiding over de ontwikkeling van de regionale infrastructuur. Zij werken nauw samen met de netbeheerders, ondersteund door de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen. De grootste industriebedrijven in de regio ArcelorMittal (de grootste staalproducent buiten China), Yara (wereldleider in ammoniakproductie), Dow (wereldwijd een van de grootste bedrijven in materiaalwetenschappen) en Zeeland Refinery (eigendom van marktleiders in de olie- en gasindustrie en producent van duurzame waterstof) nemen deel aan de waterstofuitwisseling in het industriële cluster. De industriële vraag in de regio kan de duurzame waterstof afnemen zodra de benodigde beleidskaders en economische randvoorwaarden aanwezig zijn.

Martin Neubert, Chief Commercial Officer en Deputy Group CEO, Ørsted:
“De Nederlands-Vlaamse North Sea Port regio omvat een van de grootste waterstofclusters van Europa. De wereld wil zo snel mogelijk CO2-uitstoot verminderen. Daarom is het van het grootste belang dat we nu actie ondernemen om het concurrentievermogen van de Europese industrie op lange termijn in een groene economie veilig te stellen. Het SeaH2Land-project schetst een duidelijke visie en routekaart voor grootschalige duurzame waterstofproductie, gekoppeld aan nieuwe offshore windcapaciteit. Met de juiste beleidskaders kunnen Nederland en België het bijna onbeperkte vermogen van offshore wind gebruiken om duurzame waterstof aanzienlijk vooruit te helpen als een echt Europees industrieel succesverhaal.”

Michael Schlaug, Plant Manager, Yara Sluiskil:
“Als een van de grootste verbruikers van waterstof verwelkomt Yara visionaire initiatieven die de ontwikkeling van een groene waterstofmarkt in de regio Zeeland versnellen.”

Manfred Van Vlierberghe, CEO, ArcelorMittal Belgium
“ArcelorMittal Belgium zet zijn voortrekkersrol op het vlak van klimaat en milieu verder door. We doen dit door sterk in te zetten op circulariteit, waarbij grondstoffen geleidelijk vervangen worden door afvalstromen en waarbij bijproducten worden omgevormd tot nieuwe grondstoffen. Daarnaast zetten we ook in op waterstof, zowel in onze bestaande processen als in nieuwe technologieën. We hebben de ambitie om een waterstofpijplijn te bouwen tussen Dow in Terneuzen en ArcelorMittal in Gent. We willen ook steeds meer groene waterstof inzetten en hierin vormt de samenwerking met Ørsted een belangrijke stap. Samen met onze partners in de Smart Delta Regio, zullen we een ecosysteem uitbouwen met een grote complementariteit aan bedrijven en kenniscentra.”

Anton van Beek, Chairman Board, Dow Benelux:
“Een 380 kV-verbinding met Zeeuws-Vlaanderen is cruciaal om Dow’s ethyleenfabrieken op wereldschaal in Terneuzen grootschalig direct te elektrificeren.”

Nathalie De Muynck, Plant Manager, Zeeland Refinery:
"Laten we samen de kritische massa creëren om de waterstofinfrastructuur een vliegende start te geven. Dat is essentieel is voor de nieuwe waterstofontwikkelingen in de regio."

Daan Schalck, CEO, North Sea Port:
“North Sea Port verwelkomt de ambitie van Ørsted om samen met grote industriële bedrijven het grensoverschrijdende havengebied als waterstofcluster in Europa verder uit te bouwen.”

Steven Engels, General Manager Benelux, Ørsted
“SeaH2Land helpt Nederland om de uitbouw van offshore wind capaciteit te versnellen en toe te werken naar de ambitie van 3-4 GW elektrolysecapaciteit in 2030. SeaH2Land brengt Nederland en België een stap dichter bij het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2030 door de industriële CO2-uitstoot te verlagen. Overheden kunnen dit toonaangevende project helpen door een specifiek programma op te zetten voor duurzame waterstof gekoppeld aan offshore wind. Dit ondersteunt de noodzakelijke industriële schaalvergroting om de kosten van duurzame waterstof te verlagen.”

Meld je aan voor meer informatie over SeaH2Land